excl. VAT:0.00 €
incl. VAT:0.00 €

TDD - Time Division Duplex

Sort
  • NOVINKA 
  • AirBQ M17 1xN, samotné radio
  •  
  • 566.37 €incl. VAT
   468.08 €excl. VAT
  • in 7 days
  • Obousměrný mikrovlnný spoj, zajišťující propojení sítí na bázi protokolu ethernet fungující v modu Bod-Bod, Bod-více- Bodů. Spoj je postavený na osvěd... ...more
  • NOVINKA 
  • AirBQ M17 AC, samotné radio
  •  
  • 720.43 €incl. VAT
   595.39 €excl. VAT
  • in 7 days
  • Obousměrný mikrovlnný spoj, zajišťující propojení sítí na bázi protokolu ethernet fungující v modu Bod-Bod, Bod-více- Bodů. Spoj je postavený na osvěd... ...more

Jistě jste se setkali s platformou MikroTik. Jedná se o nejúspěšnější komerční routovací platformu s integrovanými mikrovlnnými radii na 2,4GHz a 5GHz. My jsme tutu platformu rozšířili a zkonstruovali jsme extendery do pásem 17, 10 a 9 GHz. Tyto jsme umístili do voděodolných skeletů a připravili jsme k ním celou sadu antén. K dispozici jsou FOD (Full out door) radia s Gbit ethernety a kapacitou až 800Mbit. Momentálně 17 GHz radia stavíme na modelové řadě cAP, ke které je připojen náš frekvenční extender. Zařízení jsou určena pro vysokorychlostní distribuci dat na bázi protokolu IPV4 a IPV6 s kompletní sadou nakládání s pakety na úrovních L0 - L7. Platforma se osvědčila jako velmi spolehlivý nástroj pro budování B2B distribučních sítí, zásobování předsunutých hot spotů, kamerových systémů, propojení technologických uzlů, připojení PCO, dohledových center podnikatelů v komunikacích. Velmi progresivně se momentálně spoje uplatňují v oblastech chytrých sítí (Inteligent networks), komunikací mezi stroji (M2M), průmyslové automatizace, logistických center, Smart Cities, ochrany zdraví a majetku osob, obrany především s důrazem na monitorovací a ovládací procesy, ale i jiné, které je nutné řešit pomocí komunikace v obousměrných systémech přenosu dat z důvodů absence pozemních infrastruktur.


Systém díky své konstrukci může pracovat v režimu jak Bod-Více bodů tak v režimu Bod-Bod, v režimu MESH a je v první linii určen pro pásmo 17,1-17,3 GHz dle VO-R/12/ s maximálním isotropně vyzářeným výkonem a povoleným výkonem 100mW (20dBm). Hlavní výhodou je tedy nízký dosah (řadově jednotky kilometrů), tedy dostatečná opakovatelnost díky směrovosti antén. Systém zároveň netrpí významným útlumem ve vodním sloupci, není frekventovaným pásmem a vymyká se jednoduché zarušitelnosti standardními prostředky, které jsou rozšířené mezi potenciálními škůdci. Nízká spotřeba jej potom činí žádaným prostředkem pro přenos dat v místech závislých na záložních energetických zdrojích.

AirBQ přinaší možnost přenosu dat a informací metodami TDMA, CSMA, dle MAC vrstvy 802.11AC, NV2 a Nstreme s pokročilými metodami přenosu a zpracování signálů metodou SISO v kanálech 20 - 160MHz s maximální přenosovou rychlostí 800Mbit (160MHz) metodou 256QAM OFDM a  Viterbi 5/6. Čistá maximální přenosová zákaznická rychlost je 630Mbit (160MHz) jedním směrem s latencemi nepřesahujícími při plné zátěži 10ms s integrovanými pravidly prioritiace paketů QOS a systémem zpětné korekce vadně doslaného paketu s aktivními možnostmi ovlivnění síťových neutralit. V provozním režimu je latence u Nstreme modu cca 0-1ms, u NV2 do 2 ms. Kanály lze škálova s inkrementem 20MHz ve dvou, maximálně 80MHz blocích.

Systém obsahuje bezeztrátovou ASM logiku, tudíž se primárně nepočítá s výrazným únikovými rezervami. Ty jsou kompenzovány zlepšením přenosových parametrů trasy přechodem na nižší modulační metodu. Toto řešení v žádném případě nemůže nahradit kabelové vedení nebo duplexní PDH spoje v sítích  pevné služby, ale může se stát jejich vynikajícím komplementem v lokalitách s nízkou rozpracovaností "zakopaných" vedení nebo v oblastech s taktikou rychlého, mobilního nebo operativního pokrytí.

Naši zákazníci tuto platformu masivně nasazují jako náhradu mikrovlnných trasna 5 GHz, kde se situace vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zařízení stává neúnosná a nové RLAN a SRD prostředky nelze nasazovat a kde nelze zabezpečit dostatečnou rychlost a kvalitu přenosu informací. Zároveň se stává pásmo 5GHz i terčem průmyslových rušících zdrojů, které zneužívají útočníci pro přerušení komunikace s dohledovými centry. Pásmo 5GHz zároveň podléhá masivní represivní kontrole ze strany regulátora a jeho použitelnost v rámci zabezpečených systémů přenosu díky koncentraci zařízení do rozsahu 5470-5725MHz klesá . S odpovídajícími anténami lze zařízení v rozsahu všeobecného oprávnění provozovat na trasách do 5 km s čistou přenosovou kapacitou do 500 Mbit, což dovoluje uživatelům kvalitativně změnit objem přenášených informací na dané lokaci a uvolněné pásmo použít pro distribuci ke koncovým zákazníkům.

Jelikož je zařízení navrženo velmi minimalisticky a jeho spotřeba činí 9 Watt, je vhodné i do ostrovních systémů s požadavkem nízké spotřeby elektrické energie. Integrace rádia do prostředí MikroTik Router OS nadále napomáhá rychlému osvojení návyků práce s radiem, jeho implementace do sítě a jejích dohledových prvků. Výrobek se tak stává velice významnou oporou při výstavbě sítí zejména v hustých aglomeracích, sídlištích, průmyslových komplexech a městských kamerových systémech.