excl. VAT:0.00 €
incl. VAT:0.00 €
Obousměrný mikrovlnný spoj, zajišťující propojení sítí na bázi protokolu ethernet fungující v modu Bod-Bod, Bod-více- Bodů. Spoj je postavený na osvědčené modemové části od společnosti Mikrotik Roterboard se základní deskou s procesorem MIPSBE. Zařízení pracuje v rozsahu definovaném VO-R/12 na frekvencích 17100-17300MHz s šířkou kanálů 20MHz s maximální kapacitnou 130Mbit simplexně, nebo součtové rychlosti za podpory protokolu 802.11,NV2, Nstreme. Jednotky jsou vybaveny porty Fast ethernet. Jednotku lze nastavit jako Master i jako slave. Řešení je určené jako nízkokapacitní spoj především pro B2B řešení, kde je důležitá stabilita spojení v zarušených lokalitách, nebo pro kamerové systémy.
(we reserve the right to change the description and specifications without prior notice)